Darujte 2 % z dane

Milí návštevníci a priatelia múzea,
tento rok sa uchádzame o Vaše 2 % z dane. Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať ich práve nám, a tým podporíte aktivity múzea, ktorého cieľom je vytvárať predpoklady na pestovanie citu ku krásam regiónu a k histórii a budovanie vedomostného fondu múzea pre ďalšie generácie.

IČO: 50015206
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: TECHNICKÉ - MOTO MÚZEUM, o.z.
Sídlo: Priemyselná 1572/1, 972 71 Nováky

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC - POVINNE používa záväzné tlačivo:


VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Predvyplnené tlačivo

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:


a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové 2018)

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017

- vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2017
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2017

PRÁVNICKÁ OSOBA:

daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, nové na rok 2018)


Informácie sme čerpali z rozhodni.sk

Kontakt
+421911359707
+421903510031
Sledujte nás: