Darujte 2 % z dane

Milí návštevníci a priatelia múzea,
aj tento rok sa uchádzame o Vaše 2 % z dane. Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať ich práve nám, a tým podporíte aktivity múzea, ktorého cieľom je vytvárať predpoklady na pestovanie citu ku krásam regiónu a k histórii a budovanie vedomostného fondu múzea pre ďalšie generácie.

IČO: 50015206
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: TECHNICKÉ - MOTO MÚZEUM, o.z.
Sídlo: Priemyselná 1572/1, 972 71 Nováky

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC - POVINNE používa záväzné tlačivo:


VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:


a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží:


a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Právnické osoby prostredníctvom:

daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)


Informácie sme čerpali z rozhodni.sk

Kontakt
+421911359707
+421903510031
Sledujte nás: